نکته های طلایی برای کسب درآمد و حقوق چند برابری

نگرش مثبت داشته باشید بیش از ۸۵ درصد موفقیت‌ کاری‌تان صرفنظر از استعداد و مهارت، به نگرش و شخصیت‌ شما بستگی دارد. موفقیت، میزان درآمد و سرعت پیشرفت‌تان وابسته به این است که مردم چقدر شما را دوست‌ دارند و برای کمک‌ به شما تمایل دارند. دکتر دانیِل گُلمَن از دانشگاه هاروارد، کتاب‌های متعددی درباره....