هدف واقعی کسب و کار چیست؟ُ

چگونه کسب و کار را به یک کار معنوی تبدیل کنیم ؟ در این مقاله بهترین هدف  که در سراسر جهان پیدا می شود آورده شده است: کسب و کار یک بازی معنوی است.  سوالاتی که باید لحظه به لحظه از خود بپرسید عبارتند از: آیا می توانم راهی برای بخشش بیشتر پیدا کنم؟ آیا....