هشت وبسایت خارجی که به ایران ارسال دارند

معرفی 8 سایت خارجی در زمینه خرید محصولات با توجه به شرایط فعلی ایران در سال های اخیر، در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی که فروش آنلاین دارند، ارسال پستی مستقیم به ایران ندارند. با این وجود برخی از شرکت های ترکیه ای و چینی هستند که خدمات ارسال مستقیم به ایران را ارائه....