هوش مصنوعی چیست؟ و آیا آینده ما را دگرگون می‌کند؟

آیا می‌دانید هوش مصنوعی چیست و در چند سال اخیر چه انقلابی در حوزه‌های مختلفی مانند پزشکی، آموزش، حمل و نقل و دیگر زمینه‌ها به‌وجود آورده است؟ همان‌طور که می‌دانید کاربردهای هوش مصنوعی روزبه‌روز در حال افزایش است و این موضوع باعث کارآمد‌تر شدن فعالیت‌های انسانی و متحول شدن شیوه‌های کسب‌و‌کار شده است. کسب‌و‌کارهای گوناگون....