وب سایت چیست و چگونه میتوانیم سایت راه اندازی کنیم؟

بسیاری از افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارند برای کسب و کارشان نیاز به وب سایت دارند. اما در ابتدای راه نمی دانند که وب سایت چیست و چگونه میتواند سایت بسازند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید و نمی دانید که وب سایت چیست پیشنهاد می....