پنج اشتباه بزرگ یک فریلنسر

پنج اشتباه بزرگ یک فریلنسر اغلب گفته می شود که ما بیشتر از اشتباهات درس می گیریم تا از موفقیت ها. گاهی اوقات هم خوب است که از سوتی های دیگران درس بگیریم تا سوتی های خودمان! هر فریلنسر برای خود داستانی دارد. در این پست می خواهم داستان خود را با شما در میان....