پیشنهادهایی برای شروع دورکاری

پیشنهادهایی برای شروع دورکاری اگر تا به الان تجربه‌ی دورکاری و برون سپاری پروژه‌ها را ندارید احتمالا برایتان جای تعجب است که چطور می‌توان از راه دور و بدون حتی جلسه‌ای حضوری پروژه و کاری با موفقیت انجام شود؟ خوب است بدانید که براساس آمارهای پیش بینی شده در چند سال اخیر فقط در آمریکا....