چرا به اشتراک گذاشتن ایده ها ضروری است؟

اشتراک گذاری ایده ها در دنیای امروز ممکن است برای بسیاری از افراد ایده خیلی خوبی به نظر نرسد. اکثر مردم عقیده دارند هر زمان که ایده خوبی به نظرشان رسید باید در حفظ آن به عنوان یک راز بهترین تلاش خود را بکنند. این یک واقعیت است که بسیاری از افراد از به اشتراک گذاشتن....