چرا به نفع شرکت‌ هاست که با فریلنسر‌ها کار کنند؟

چرا به نفع شرکت‌ هاست که با فریلنسر‌ها کار کنند؟   فریلنسرها یا دورکارها اغلب متخصصانی هستند که بدون استخدام بودن در شرکتی خاص به صورت پیمانکاری و پروژه ای کار می‌ کنند. کارفرمایان در صورت برون سپاری پروژه های خود به فریلنسرها مجبور به پرداخت هزینه‌های کارمندان رسمی  نیستند. همچنین اغلب پیمانکاران فریلنسر به....