چرا داشتن طرح بازاریابی برای مترجمان فریلنسر از اهمیت برخوردار است؟

چرا داشتن طرح بازاریابی برای مترجمان فریلنسر از اهمیت برخوردار است؟ به عنوان یک مترجم فریلنسر، احتمالا تابحال یک طرح بازاریابی کتبی نداشته‌اید. شاید به نظر برسد که طرح بازاریابی تنها برای شرکت‌های بزرگ کارایی دارد، اما در حقیقت حتی مترجمان پاره‌وقت نیز می‌توانند از مزایای آن بهره مند شوند. همچنین دارالترجمه‌های کوچک با یک....