چطور در نگاه اول دوست‌ داشتنی باشیم

چگونه در اولین نگاه فردی جذاب و دوست داشتنی باشیم شاید اعتراف کردن به این موضوع برای بعضی افراد سخت باشد، اما این یک حقیقت می باشد که همه‌ ی ما انسانها به اینکه دیگران درباره‌ ی ما چه فکری می کنند، اهمیت می دهیم و کم یا زیاد، همه‌ ی ما تمایل داریم که....

چطور در نگاه اول دوست‌ داشتنی باشیم

  چگونه در اولین نگاه فردی جذاب و دوست داشتنی باشیم شاید اعتراف کردن به این موضوع برای بعضی افراد سخت باشد، اما این یک حقیقت می باشد که همه‌ ی ما انسانها به اینکه دیگران درباره‌ ی ما چه فکری می کنند، اهمیت می دهیم و کم یا زیاد، همه‌ ی ما تمایل داریم....