چطور کسب و کار اینترنتی خود را بدون تخصص راه اندازی کنیم ؟

اگر در زمینه ای مهارت و تخصص ندارید چطور میتوانیم یک کسب و کار اینترنتی پولساز راه اندازی کنیم ؟ این یکی از سوال هایی است که خیلی از افراد در هنگام راه اندازی کسب و کار اینترنتی از خودشان میپرسند , ” چطور کسب و کار اینترنتی خود را بدون تخصص راه اندازی کنیم ؟ “....