چطور یک تقویم رسانه اجتماعی ایجاد کنیم؟

تقویم رسانه‌های اجتماعی را می‌توان ابزارهایی سازمانی دانست که مدیر رسانه‌های اجتماعی و همچنین کارشناسان بازاریابی سازمان‌ها معمولاً از آن برای برنامه‌ریزی و نظم دادن به فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این تقویم به آن‌ها اجازه می‌دهد تا محتوا را آماده کنند، اصلاحات لازم را انجام دهند، برنامه‌ها و رویدادهای آینده را به‌موقع برنامه‌ریزی کنند و....