چه مهارت‌هایی را به رزومه کاری خود اضافه کنیم؟

چه مهارت‌هایی را به رزومه کاری خود اضافه کنیم؟ اگر پشت کامپیوتر نشسته اید و به مغزتان فشار می‌آورید که کدام مهارت‌ها را باید به رزومه خود اضافه کنید، نترسید. با کمک تعدادی از متخصصین می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر، براحتی –و با صداقت کامل– رزومه خود را با مهارت‌هایی که استخدام‌کنندگان بدنبال آن....