چگونه از قانون جذب در کسب و کار استفاده کنیم: ۵ مرحله

Andy Bailey، عضو سازمان کارآفرینان ( EO ) در نشویل، نویسنده، مدیر عامل و سرمربی شرکت مربیگری تجاری Petra Coach است که نقش مشاور در شورای Gayelles، رهبران جنبش فعالیت با مقیاس بالا ( Scale UP movement ) فعالیت می کند. ما از Andy پرسیدیم که چطور قانون جذب می تواند برروی صاحبان کسب و کار و مسیر آنها....