چگونه استوری سوالی در اینستاگرام بگذاریم ؟

اینستاگرام با اضافه کردن بخش استوری، امکان تعامل با مخاطبان را بیش از پیش فراهم کرد. اما ویژگی که پس از اضافه شدن این قابلیت به اینستاگرام، باعث محبوب‌تر شدن و محبوب ماندن این بخش شد، ابزارهایی است که کاربران در قسمت استوری در اختیار دارند. از جمله این ابزارها می‌توان به قابلیت رای‌گیری، پرسیدن....