چگونه با قانون جذب در جوانی موفق و پولدار باشیم

در گذشته میلیونر بودن محدود به مردان و یا زنان میانسال بود. امروزه به نظر میرسد نسل جوان اخباری از داستان موفقیت های معجزه آسای خود دارند و این را میتوان به عصر انفجار اطلاعات و تحولات تکنولوژیکی امروز نسبت داد. اینترنت در جیب های ماست و مردم هزاره جدید این واقعیت را پذیرفته اند....