چگونه برای حقوق بیشتر مذاکره کنیم؟

چگونه برای حقوق بیشتر مذاکره کنیم؟ افرادی که به دنبال کار هستند زمان زیادی را صرف تنظیم دقیق رزومه و آمادگی برای مصاحبه می‌کنند، بنابراین اغلب برای پیشنهاد حقوقی که متناسب با کار درخواستی باشد آمادگی ندارند. شرکت برای پر کردن ظرفیت استخدامی خود سرمایه‌گذاری کرده است و ممکن است تمایل داشته باشد شرایط بهتری....