چگونه بلندپروازانه ولی بدون استرس زندگی کنیم؟

چگونه بلندپروازانه ولی بدون استرس زندگی کنیم؟ انسان‌ها موجوداتی شگفت‌انگیز و عجیب هستند. ما می‌توانیم همزمان از چیزی بترسیم و از طرف دیگر نتوانیم زندگی کردن بدون آن را نیز تصور کنیم. به طور کلی، ما مستعد داشتن اضطراب هستیم و در نهایت یا از این شرایط اضطراب‌آور فرار کرده و یا با آن روبرو....