چگونه در دوران خدمت یا سربازی کسب درآمد کنیم؟

چگونه در دوران خدمت یا سربازی کسب درآمد کنیم؟ دوران خدمت یا سربازی در ایران برای تمامی مردان بالای ۱۸ سال که مشمول معافیت نمی‌شوند؛ اجباری است. بسیاری از افراد به ویژه پسران، این دوره را نوعی اتلاف وقت می‌دانند. اما این خدمت به لحاظ قانونی نوعی ادای دین فرزندان پسر نسبت به امنیت کشورشان....