چگونه در لحظه ی حال زندگی کنیم و تاثیرش در زندگی

“راز سلامتی برای ذهن و بدن این نیست که برای گذشته عزاداری کنید ، از آینده نگران نشوید یا مشکلات پیش بینی کنید، بلکه زندگی در لحظه حال را عاقلانه و جدیانه انجام دهید.” یکی از بهترین ، پیامدهای پیش بینی نشده برای ساده کردن زندگی ما این است که به ما اجازه می دهد زندگی خود....