چگونه در محل کار شاد باشید؟ (حتی اگر از شغلتان متنفرید)

شاد بودن در محل کار موهبتی است که بسیاری از کارمندان از آن بی‌بهره هستند. ممکن است شما هم جزء آن دسته افرادی باشید که از شغل خودشان متنفر هستند، ولی ناچارند عملکرد خیلی خوب و درخشانی داشته باشند تا مرکز توجه قرار بگیرند و فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند. از برخی جهات، اکنون دقیقاً....