چگونه می‌توانم برای اکسپرس اینتری اقدام کنم؟

اکسپرس اینتری یک سیستم آنلاین است که توسط دولت کانادا برای سازماندهی و پردازش درخواست‌های کارکنان ماهر که مایل به مهاجرت به کانادا و کسب اقامت دائم کانادا هستند استفاده می‌شود. این سیستم سه برنامه اصلی اقتصادی فدرال را مدیریت می‌کند: نیروی ماهر فدرال (FSW) مشاغل ماهر فدرال (FST) تجربه کانادایی (CEC) چگونه می‌توانم برای اکسپرس اینتری....