چگونگی تعیین نتایج کلیدی برای افزایش بهره وری

راهکارهایی برای تعیین نتایج کلیدی برای افزایش بهره وری در محیط کار شاید مهم ترین کلید بهره وری بالا، تمرکز کردن بر ارزشمندترین و مهم ترین کارهایی است که می توان در طول روز انجام داد. تعیین دقیق نتایج کلیدی برای اثربخشی مدیر و بهره وری بالا امری حیاتی است. نتایج کلیدی آن کارهایی هستند که برای....