کارآفرینی نمونه باشید

دوستان عزیز ، در این مقاله می خواهیم شما را به سفری هیجان انگیز به سوی کارآفرینی ببریم. همه‌ ی ما در ابتدای راه کارآفرینی نگرانی ها و استرس زیادی داریم چون نمی دانیم که باید چه کارهایی انجام دهیم و منتظر چه چیزهایی باشیم. این راه پر از فراز و نشیب و آزمون و....