کسب درآمد از فری لنسینگ یا آزادکاری

کسب درآمد از فری لنسینگ یا آزادکاری شیوه کسب درآمد از فری لنسینگ یا آزادکاری از گذشته های دور وجود داشته و حتی تاریخچه آن را به قرن هجدهم میلادی و در دوره قرون وسطی برای سربازان مزدور که تعهدی به اربابشان نداشتند، می رسانند. امروزه فری لنسینگ freelancing به نوعی شیوه کاری خاص گفته....