کسب درآمد از پادکست

کسب درآمد از پادکست     همگام با رشد تکنولوژی و گسترش فناوری های نوین ، رسانه ها هم متحول شده و بیش از گذشته بر روی مردم تاثیرگذار هستند و حتی فرهنگ و باورهای مردم را تغییر داده و از نظر اجتماعی جریان ساز شده اند . در این میان پادکست به عنوان یک....