کلید برنامه ریزی افراد موفق – قسمت دوم

یاران همیشگی سایت، در قسمت اول این مقاله در رابطه با نحوه برنامه ریزی روزانه، بیشترین بازگشت انرژی، برنامه های استراتژیک و نقش هدف در زندگی صحبت کردیم. در ادامه قصد داریم به راهکارهای عملی در برنامه ریزی موفق بپردازیم. با ما همراه باشید. انتظار دارید در کسب و کارتان پایان هرسال، ثروت خالص شما چقدر باشد؟!....