گام نخست در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

در راه اندازی کسب و کار اینترنتی , کسب و کار موفق تر است که به دنبال درآمد پایدار و همیشگی باشد . درآمدهای پایدار معمولاً وقت و انرژی زیادی را از ما نمی گیرند . گام نخست در راه اندازی کسب و کار اینترنتی بسیار مهم می باشد . البته برای اینکه بتوانیم یک کسب و....