گذشته، حال و آینده فریلنسینگ به همراه جذابیت‌ها و چالش‌ها

گذشته، حال و آینده فریلنسینگ به همراه جذابیت‌ها و چالش‌ها زمانه تغییر کرده و فضا برای مشاغل فریلنسری فراهم شده است. ظهور پلتفرم‌ها و سایت‌های مبتنی بر فریلنسینگ هم آینده روشنی را برای این حرفه رقم خواهد زد. دیگر کاریابی برای طبقه متوسط جامعه یک آرزو نخواهد بود. حالا ساعات کاری، مکان و حقوق پرداختی....