گواهینامه SSL چیست؟ چه اهمیتی دارد؟

افرادی که به نوعی با سایت‌های مختلف درگیر هستند، حتماً بارها با مفهوم SSL برخورد داشته‌اند. اما SSL چیست؟  اس‌اس‌ال در اصل یک پروتکل امن در بستر اینترنت است. این گواهی در ارتباط بین کسی که سرویس اینترنتی را ارائه می‌دهد با کسی که این سرویس را دریافت می‌‌کند، امنیت برقرار می‌کند. SSL به عنوان....