۱۰ اشتباهی که مانع از پیشرفت شغلی‌تان می‌شوند

بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در شغل خود انجام دهید چیست؟ این سوال در سایت Quora مطرح شده و کریس هرد (Chris Herd) مدیر عملیات و معماری در صعنت نفت و گاز به آن پاسخ داده. در ادامه ۱۰ اشتباه که در صورت ارتکاب آنها در شغل‌تان سالها پس‌رفت خواهید داشت را می‌خوانیم: ‌ ۱. اعتماد به افراد نامناسب و پیوستن....