‏۱۰ باور فوق العاده ای که انسان های بسیار موفق دارند

آیا می دانید انسان های فوق موفق به چه چیزهایی باور دارند برای برخی از افراد رسیدن به موفقیت در زندگی یک هدف غیر قابل دسترس است. اگر شما بخواهید خود را با افراد بسیار موفق مقایسه کنید، این امکان وجود دارد که به سرزنش خودتان بپردازید. واقعیت این است که شما در حال خرد....