۱۰ باور قدرتمندی که به طرز معجزه آسایی شما را به سمت موفقیت هدایت می کند

با ۱۰ مورد از باورهای قدرتمند موفق ترین افراد دنیا آشنا شوید «آنتونی رابینز» می گوید: «باورهای قدرتمند ما توان خلق و نابودی بسیاری دارند. انسان توانایی های بسیاری برای انجام کارهای مختلف دارد و با استفاده از همین توانایی ها هم می تواند زندگی خود را به بهترین شکل ممکن بسازد و هم می....