۱۰ تفکر غلطی که در مورد پیدا کردن شغل وجود دارد

طرز فکرهای اشتباه در مورد پیدا کردن شغل مناسب و دلخواه کمبود استعداد جهانی در هفت سال اخیر به بالاترین سطح رسیده است. نهمین تحقیق سالانه در مورد فقدان استعدادهای کارکنان که در ۴۲ کشور انجام شده، با توجه با پاسخ ۳۷۰۰۰ کارفرما، نشان می دهد که ۳۶ درصد از کارفرمایان جهانی برای پر کردن....