۱۰ تناقض جالب و تأمل‌برانگیز

۱۰ تناقض جالب و تأمل‌برانگیز تناقضات از نظر منطقی غیرممکن هستند، ولی اغلب درست از آب در می‌آیند. تناقض انسان را وادار به جستجوی حقیقت می‌کند. در قالب درس‌هایی در زندگی، تناقض به ما یاد می‌دهد چگونه دنیا را هوشمندانه هدایت کنیم. ۱- بهترین چیزها در زندگی رایگان هستند. همه‌ی ما این جمله را شنیده‌ایم،....