۱۰ دلیل که توضیح می‌دهد چرا میز کارتان بهم ریخته است

۱۰ دلیل که توضیح می‌دهد چرا میز کارتان بهم ریخته است در حال حاضر چه چیزهایی روی میزتان هستند؟ آیا میز کار شما تمیز و آماده برای کار است؟ و یا پر از پروژه‌های ناتمام، کاغذ و وسایل است؟ ممکن است با خود فکر کنید “نباید برای مرتب نگه داشتن میز کارم سخت‌گیری کنم.” “میز....