۱۰ رازی که کارآفرینان جوان را به سمت موفقیت هدایت می کند

بیایید از موفقیت کارآفرینان جوان الگو بگیریم اگر شما هم جزو کارآفرینان جوان هستید و کسب‌ و کار خود را اخیرأ شروع کرده‌ اید، مسلما از این موضوع مطلع هستید که وارد مسیر بسیار دشواری شده‌ اید. در این راه فراز و فرود‌های متعددی در انتظارتان خواهد بود؛ باید این توانایی را داشته باشید که....