۱۰ راز موفقیت در کسب‌ و‌ کار از نظر ایلان ماسک

  ۱۰ رمز موفقیت در کسب‌ و‌ کار از دیدگاه ایلان ماسک ایلان ریو ماسک نمونه‌ ی به تمام معنای یک انسان موفق است. ماسک در ۳ حوزه‌ ی مهندسی، اختراع و سرمایه‌ گذاری از جمله‌ ی مجرب‌ ترین‌ ها شناخته میشود. وی فقط دو روز پس از آغاز به تحصیل در دوره‌ ی دکترای....