۱۰ راهکار مطمئن برای رسیدن به خودباوری

از چه راه هایی می توان به خودباوری رسید «براد هنری» می گوید: «به خودتان اعتماد کنید و خود باوری داشته باشید. اگر به توانایی های خود اطمینان داشته باشید و سخت تلاش کنید، مطمئن باشید که از پس انجام هر کاری بر می آید.» این که اگر کسی می خواهد موفق شود باید به....