۱۰ راه آسان برای غلبه بر افکار منفی

احساسات و افکار مثبت قدرت مقابله در برابر استرس طولانی مدت را افزایش می دهند. کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن و کاهش فشار خون از دیگر تاثیرات داشتن افکار مثبت به شمار می روند. با انجام مطالعات مختلف ثابت شده است که با تمرکز روی موارد مثبت زندگی، احساس شادی بیشتری می کنید و....