۱۰ روش برای پیدا کردن معنا در زندگی شغلی

شما از یک شغل ایدئال چه انتظاراتی دارید؟ پاسخ‌های متداول معمولاً شامل چنین مواردی است: کار خلاقانه و انعطاف‌پذیری باشد، حقوق و مزایای مناسبی داشته باشد، همکاران خوبی داشته باشم، امکان پیشرفت شغلی فراهم باشد و رفت‌وآمد به محل کار راحت باشد. اما در مورد معنا چطور؟ کلمه‌ی «معنی‌دار» به ندرت در آگهی‌های شغلی دیده....