۱۰ روش ذهنی که شما را از افسردگی نجات خواهد داد

شکست خورده اید؟ صدای شکستن استخوان های غرورتان را شنیده اید؟ جوش نمی خورند؟ درد دارید اما درمان ندارید؟ شکست، افسردگی و احساس ناراحتی بعد از آن تحمل و تلاش بسیار زیادی می خواهد که بتوان بر آن پیروز شد. شما از شکست خوردن تاسف نمی خورید، بلکه از فرصت های از دست رفته آن در حسرت....