۱۰ روش هوشمندانه برای برخورد با افراد گستاخ

روشهایی برای چگونگی رفتار با افراد گستاخ بهتر نبود اگر همه افراد بی ادب و گستاخ را جمع می‌ کردند و به یک جزیره دور افتاده می‌ فرستادند تا دیگر مجبور به برخورد با آنها نباشیم؟ اما کمی صبر داشته باشید، راههای هوشمندانه‌ تری هم برای کنار آمدن با این افراد وجود دارد. در زیر....