۱۰ زن ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۸

با ثروتمندترین زنان جهان در سال ۲۰۱۸ آشنا شوید همه ی ما که دنیای اقتصاد را دنبال می کنیم با شنیدن نام ثروتمندترین افراد دنیا ناخودآگاه به یاد مردانی می افتیم که در رسیدن دنیا به شرایط کنونی نقش داشته اند. مثلا اندک فردی است که تا به حال در طول زندگی خود نام افرادی....