۱۰ مهارت پرتقاضای فریلنسر ها   فریلنسینگ به عنوان یک روش زندگی در سراسر جهان رو به رشد است و در حال حاضر روز به روز به تعداد فریلنسرهای دنیا اضافه می شود. 1-دستیار مجازی(virtual assistant) دستیار مجازی شخصی است که از مکانی دورافتاده خدمات پشتیبانی را به مشاغل دیگر ارائه می دهد. این اصطلاح در دهه....