۱۰ موردی که هر طرح کسب‌وکار باید دارا باشد

۱۰ موردی که هر طرح کسب‌وکار باید دارا باشد زمانی که یک ایده‌ی کلی برای یک استارتاپ دارید، شیرجه زدن در آن بسیار اغواکننده است، اما عدم ایجاد یک طرح کسب‌وکار با تمام جزئیات مسیری است که اکثر کارآفرینان آن را اشتباه می‌روند. یک طرح کسب‌وکار ساده می‌تواند وجه تمایز بین یک ایده و کسب‌وکار....