۱۰ گام طلایی برای ایجاد گرایش و رفتار برتر

چگونه در خودمان گرایش و رفتارهای برتر به وجود آوریم دوستان عزیز سایت به یاد داشته باشید هیچ گاه این که چه اتفاقی برایتان می افتد، اهمیتی ندارد. مهم این است که چه واکنشی به آنچه برایتان اتفاق می افتد، نشان می دهید؛ به خصوص زمانی که مشکلی غیرمنتظره دارید. به همین منظور در این مقاله....