۱۱۱ نقل قول الهام بخش در مورد زندگی

۱۱۱ نقل قول الهام بخش در مورد زندگی زندگی می تواند شادی بخش باشد و همزمان می تواند سخت باشد. یک روز، می تواند در یک جهت خوشحالی شما و روز دیگر در جهت کاملا مخالف بچرخد. زندگی آنقدر پیچیده و غیر قابل پیش بینی است که روز به روز ما را بیشتر شگفت زده....