۱۲ مشکل رایج در دنیای فریلنسینگ

۱۲ مشکل رایج در دنیای فریلنسینگ اگر از کسی که شغل کارمندی با ساعات کاری معین دارد بپرسید که راجع به فریلنسینگ چه فکری می‌کند، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می‌کنید: “خب، باید سراسر لذت باشد! ساعت کاری ندارید! کنترل زمان در دست خودتان است، و در واقع رئیس ندارید!” شاید خیلی دور از حقیقت نباشد.....